ภาษาไทย English
Home
Pansand Resort
Restaurant
Room Tarif
Cottages
Service
Reservation
Koh Bulon-Lae
Beaches
Travel
Satun Province
Trang Province
Map
Excursions
What to pack
Galleries
Guest comment
 
หมู่บ้านชาวประมงเกาะบุโหลนเล ตั้งอยู่บริเวณอ่าวพังกาใหญ่และ อ่าวพังกาเล็ก ทางด้านทิศเหนือของเกาะบุโหลนเล หมู่บ้านอยู่ห่าง จากที่ตั้งแพนแซนรีสอร์ทประมาณ 15 นาที ไปทางเท้า ที่ชาวบ้านใช้เดินทางไปมาระหว่างหมู่บ้านและชายหาด ทางด้านทิศตะวันออก


ทางที่ตัดตัวเข้าไปในป่าเชิงเขา ผ่านต้นไม้ป่าหลากหลาย ป่าหวาย หรือ ต้นยางพาราขนาดใหญ่ที่ชาวบ้านได้ปลูกทิ้งไว้ รวมถึง ต้นมะม่วงหิมพานต์ ต้นไม้ผลต่างๆ ในบางครั้ง คุณอาจจะเห็นสัตว์ป่าเล็กๆ เช่นกระรอก นกเงือก หรือตะกวด เข้ามาในสายตาตลอดเวลา
วิถีชีวิตของผู้คนในหมู่บ้าน ซึ่งส่วนมากเป็นเป็นชาวบ้านที่มีพื้นเพมาจากชาวเล ชนเผ่าผู้รักเสรี ที่เดินทางไปมาในท้องทะเลกว้าง แต่ต่อมาได้เปลี่ยนวิถีชีวิตมารับเป็นชาวบ้านของแถบนี้ไป ร้านค้าเล็กๆ 4-5 ร้านที่คุณสามารถเข้าไปใช้บริการได้ ชาวบ้านเกาะบุโหลนเลมีความเป็นมิตรและมีความความเป็นกันเองสูง
coral reef
คุณสามารถที่จะนั่งเรือชมรอบเกาะ ได้ในระยะเวลาที่ไม่นาน ซึ่งมีจุดที่น่าสนใจที่ไม่สามารถเข้าถึงได้โดยทางเท้าเช่น ถ้ำรูจมูก บริเวณทิศเหนือเลยจากอ่าวพังกาน้อยไปถ้ำค้างคาวบริเวณหน้าผาสูงทางด้านทิศตะวันตกของเกาะ

 
หากคุณเดินลัดเลาะไปทางสวนยางพาราที่ตั้งอยู่ระหว่างหมู่บ้านและ
แนวเกาะทางด้านทิศใต้ คุณจะสามรถเดินทะลุออกมายังอ่าวม่วง ที่ตั้ง
ของหาดทรายรูปวงพระจันทร์ หาดทรายเป็นหาดที่แตกต่างออกไปจากหาดทรายทางด้านทิศเหนือ ทางทิศตะวันออกของหาดม่วงมีลำห้วยเล็กๆของเกาะ ในช่วงฤดูจับปลาหมึกของชาวประมงแถบนี้ชาวประมงจากแผ่นดินใหญ่จะเข้ามาตั้งแหล่งพักพิงชั่วคราวบริเวณนี้
และใช้น้ำจากลำห้วยเพื่อการหุงหาอาหารและชำระล้างร่างกาย
 
[our galleries]
 
   
 
©2010 First Andanman Travel International Co., Ltd.
All Rights Reserved
82-84 Visetkul Road (opposite Queen's hotel)
Muang district, Trang Province, Southern of Thailand.

Call : 00 66-816 933 667
Fax : 00 66-75 211010
E-Mail : pansand@cscoms.com

Design: Nipon Juhong-Craemer

Photos: Pra, Jacques Bourboulon, John Clewley,
Michael Nischke, Syn Panpattanasilp

Article by Syn Panpattanasyn, Janet Brown and Kopp